world english test

Forum   .   Penfriends   .   Test   .   Online English Lessons   .   Newsletter   .   Ask Teacher   .   Search

 

   

The 100 most commonly used verbs in the English Language

We have also provided a basic Polish translation for our Polish speaking visitors. If you can help us provide a similar list for other languages, please contact us. Our aim is to help all those who would like to learn English, learn English for free using the internet.

Other translations: Serbian

 

accept
allow
ask
believe
borrow
break
bring
buy
can/be able
cancel
change
clean
comb
complain
cough
count
cut
dance
draw
drink
drive
eat
explain
fall
fill
find
finish
fit
fix
fly
forget
give
go
have
hear
hurt
know
learn
leave
listen
live
look
lose
make/do
need
open
akceptować
pozwalać
pytać
wierzyć
pożyczać (od kogoś)
łamać
przynosić
kupować
móc
odwoływać
zmieniać
czyścić
czesać
narzekać
kaszleć
liczyć
ucinać
tańczyć
rysować
pić
kierować (np.samochodem)
jeść
wyjaśniać
upadać
napełniać
znajdować
kończyć
pasować
reperować
latać
zapominać
dawać
iść
mieć
słyszeć
ranić
wiedzieć
uczyć się
zostawiać
słuchać
żyć
patrzeć
zgubić
robić
potrzebować
otwierać
close/shut
organise
pay
play
put
rain
read
reply
run
say
see
sell
send
sign
sing
sit
sleep
smoke
speak
spell
spend
stand
start/begin
study
succeed
swim
take
talk
teach
tell
think
translate
travel
try
turn off
turn on
type
understand
use
wait
wake up
want
watch
work
worry
write
zamykać
organizować
płacić
grać
kłaść
padać (o deszczu)
czytać
odpowiadać
biec
powiedzieć
widzieć
sprzedawać
wysyłać
podpisywać
śpiewać
siadać
spać
palić (papierosy)
mówić
literować
sędzać
wstawać
zaczynać
studiować
odnosić sukcesy
pływać
brać
rozmawiać
uczyć
powiedzieć
myśleć
tłumaczyć
podróżować
próbować
wyłączyć
włączyć
pisać na maszynie
rozumieć
używać
czekać
budzić się
chcieć
oglądać
pracować
martwić się
pisać

 

Copyright ©  world-english.org 1999 - 2003 ALL RIGHTS RESERVED


Test Your English
  |  English Language Services  |   Language Links  |  Search  |  Tell A Friend  | Contact